Przetwarzanie danych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Binacare sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-540, ul. Żurawia 71, dalej „Spółka”;
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą adresu poczty elektronicznej: iodo@binacare.com;
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu w jakim została wyrażona;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
 7. Dane nie będą udostępniane firmom oraz osobom trzecim;
 8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Spółki to:
  1. Żądanie dostępu do swoich danych osobowych
  2. Ich sprostowanie
  3. Usunięcie
  4. Ograniczenie przetwarzania
 9. W sprawie realizacji wymienionych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem wymienionym w punkcie 2;
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Menu