BINACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „BINACARE– zajęcia ogólnorozwojowe i fizjoterapeutyczne dla dzieci na platformie online.”

Celem projektu jest stworzenie aplikacji on-line umożliwiającej stymulację ćwiczeń korygujących wady postawy u dzieci wykonywanych w domu.

Szczególnie system będzie wspomagał terapie ruchowe nie wymagające bezpośredniego nadzoru fizjoterapeuty, ćwiczenia zalecone do powielania w warunkach domowych, ćwiczenia na wady postawy:

  • plecy wypukłe,
  • plecy wklęsłe,
  • boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • płaskostopie,
  • przykurcze mięśniowe,
  • wady rozwojowe,
  • koordynację ruchu i inne.

Rozwiązanie wykorzystuje analizę ruchów ciała za pomocą kamery przekładającej widok ciała na cyfrowy model przestrzenny pozwalające na ocenę poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Gra aktywuje dzieci, powoduje, że ćwiczenia nie są nudne a dzieci wykonują je z dużą precyzją i zachowują zalecany system powtórzeń.

Gra pomoże specjalistom (również w sposób zdalny) i rodzicom korygować i monitorować postępy dzieci w ćwiczeniach.

Dofinansowanie projektu z UE: 970 020,00 PLN

Wartość projektu: 1 338 080,00 PLN

Menu